0915 221 443

VINHOMES ĐAN PHƯỢNG (dự kiến)

Vị trí: Đan Phượng, TP Hà Hội
Tổng diện tích: 133 ha (dự kiến)
Loại hình: Đang cập nhật
Thời gian bàn giao: Đang cập nhật